This listing has expired.
View current notices, or visit the homepage.

Fonotele Aoao a SAASIA (SAASIA National Conference)

Conference / AGM Wellington

Posted: 07 July 2017
Notice reference #: 1H9dSk

Date: 29–30 September.

Venue: Belmont Hotel, 16 Kemp St, Kilbirnie, Wellington.

Call for Workshops

Theme: Ia Maua'a I Suiga Talafeagai (Be bold with relevant changes).

Filifili mai i vaega nei se mataupu e te fia faasoa ai, e lagolagoina ai la tatou manulauti: The following topics are for you to select one for your presentation. in order to support the above theme:

Suesuega (research); Faale-agaga (spirituality/Christianity); Polotiki ma aiaiga (politics and policies); Aganuu ma le gagana (culture and language); Pulega (governance); Paaga a aoga amata ma tulaga lua (transition); Iloiloga (assessment/evaluation); Tautai matapalapala (leadership); Tomatau (curriculum); Taiala o le gagana Samoa (Samoan language curriculum); Toe timata le upega (self-review); Agatausili o aoga amata (cultural values).

E faagata talosaga mo sau folasaga i le Aso Gafua 31 o Iulai. (Closing date for abstracts is Monday 31 July).

Registration fee: $300-SAASIA non-members, $250-SAASIA members only. $150 per day – daily rate. Food is covered in the registration.

Contact: Tilala Tago Leota tilahlah@hotmail.com, Leautuli’ilagi Sauvao Leautuli.sauvao@whitireia.ac.nz, May Crichton mayflowercrichton@gmail.com

Events summary

Wellington

29 September 2017 – 30 September 2017

Further information

Contact: Tilala Tago Leota

 Not supplied

tilahlah@hotmail.com